Zpracování osobních údajů

Veškeré údaje získané od návštěvníků stránek jsou považovány za osobní a jsou chráněny podle zákona O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů a předpisů (do 24. 5. 2018). Od 25. 5. 2018 se zpracování osobních údajů řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto osobní údaje jsou využívány pouze pro potřebu Provozovatele stránek a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Návštěvník je povinen zadávat a udržovat data o své osobě pravdivá, aktuální a správná. Návštěvník má právo na

  • Přístup k osobním údajům – možnost získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (první kopie zdarma, další kopie za přiměřený poplatek)
  • Přenositelnost údajů – možnost přenést osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci osobních údajů
  • Opravu – Opravu nebo doplnění osobních údajů
  • Výmaz – Výmaz registrace znamená kompletní odstranění všech dat o uživateli, ale i ztrátu všech výhod a uložených dat s touto registrací spojené
  • Podání stížnosti – u orgánu dohledu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Případně se obraťte na správce osobních údajů: Virtual Lab, s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, info@virtual-lab.cz, IČO: 08065811. Společnost Virtual Lab, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 28732, ze dne 8. 4. 2019.

Některé údaje o návštěvách jsou automaticky shromažďovány pro statistické účely. Jedná se např. o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače, ze kterého je návštěva realizována. Tyto údaje jsou následně použity při vedení obecných kvantitativních statistik.

Některé části stránek používají pro identifikaci tzv. „Cookies“ souborů. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka. Tyto soubory využívá většinou daný server, jež má poté možnost identifikovat návštěvníka, který již portál navštívil. Zároveň „Cookies“ umožňují sledovat jeho chování a následně například zlepšovat nabídku pro konkrétního návštěvníka. „Cookies“ nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači návštěvníka. Většina internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání „Cookies“. Stránky vyžadující „Cookies“ po neakceptování prohlížečem však nemusí vždy fungovat správně.

Zásady ochrany osobních údajů v oblasti lidských zdrojů

1. V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”) Vás společnost Virtual Lab, s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, jako správce osobních údajů (dále jen “správce”), tímto informujeme o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím Vaší žádosti o zaměstnání v naší společnosti.

2. Vaše osobní údaje obsažené ve Vašem životopise zpracováváme za účelem řádného výběru uchazečů na volné pracovní pozice v naší společnosti. Údaje, které jste vyplnili při podání žádosti (vaše e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo), zpracováváme pro účely komunikace s vámi. Osobní údaje obsažené ve vašem životopise zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vybrat nejvhodnější kandidáty. Vaše e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, abychom s vámi mohli komunikovat.

3. Vaše osobní údaje obsažené ve vašem životopise zpracováváme pro účely jednání s vámi před případným uzavřením smlouvy

4. Pokud nám udělíte souhlas s uchováním vašeho životopisu a e-mailové adresy, jména a telefonního čísla, zpracováváme a uchováváme tyto osobní údaje také pro účely evidence uchazečů o zaměstnání pro případné budoucí nabízení práce těmto uchazečům. V takovém případě budeme váš životopis a osobní údaje, které jste vyplnili při žádosti o zaměstnání, uchovávat po dobu 2 let ode dne udělení takového souhlasu.

5. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, pokud nás kontaktujete na info@virtual-lab.cz

6. Pokud nám neudělíte souhlas dle bodu 4. nebo odvoláte souhlas dle bodu 5. těchto zásad, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat pouze po dobu procesu vyhodnocování nejvhodnějšího kandidáta na pozici, o kterou jste se ucházeli, a po ukončení výběrového řízení nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

7. Podle GDPR máte následující práva: právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, právo na přenositelnost vašich osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

8. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde došlo k porušení práv. V případě České republiky je dozorovým úřadem např: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

9. Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv vyplývajících z bodu 7. těchto zásad, kontaktujte nás prosím na info@virtual-lab.cz